O KNIZE

Snad každý má nějaký názor na svatební obřad, kterým se spojují životní cesty dvou lidí. Při bližším pohledu zjistíme, že tematika svatby je nesmírně bohatá a dotýká se tak či onak života každého člověka. Kniha nabízí bohatou inspiraci nejen těm, kteří svatbu chystají, ale v podstatě každému, kdo se zamýšlí nad lidským soužitím. Názorně také ukazuje, jak lze svatební obřad uskutečnit tak, aby přesáhl mantinely formalit občanských a církevních sňatků a vycházel ze života, založení a hodnot snoubenců.

Otázka „jak se to musí dělat“ je nahrazena otázkou „jakou svatbu bychom si opravdu přáli“. Svatbu můžeme posuzovat jako přechodový rituál, tradiční zvyk, příležitost k oslavě a nebo prostou formalitu, která potvrdí, co k sobě lidé cítí, ovšem hlavně by měla být dobrodružstvím – událostí, která překračuje obyčejnost všedního dne. Nemusí to být dobrodružství adrenalinového typu, ale prostě smysluplný prožitek.

Petr Samojský je unitářským duchovním, stejně jako jeho americký kolega Robert Fulghum, který knihu Dobrodružství zvané svatba uvádí svým „požehnáním“. V knize Dobrodružství zvané svatba vychází ze svých dlouholetých zkušeností se svatebními obřady v naší zemi a dříve v USA.

Knihu lze koupit se slevou na e-shopu Unitaria i v běžné knižní distribuci.

MÁME ZÁJEM O SVATBU

Potkali jste se. Něco se stalo. Něco zajiskřilo. Dali jste se, jak se říká, dohromady. To znamená, že chcete být spolu. A došli jste k pocitu, že ten druhý k vám tak nějak patří a vy k němu. Pak jste si uvědomili, že pro takový vztah by bylo dobré dát mu větší hloubku a formální rozměr, abyste i navenek byli vnímáni jako celek. A tak jste se rozhodli vytvořit rodinu. Pro přechod ze stylu života takzvaných svobodných k vytvoření rodiny slouží tradičně svatební obřad, který je formálním počátkem a vstupem do manželství. A tak chcete uspořádat svatbu.

 

Chcete uspořádat svatbu velkou, pro co největší počet příbuzných, přátel a známých, anebo naopak malou, kde budete jen vy dva a svědci? Chcete ji pojmout ve velkém stylu, anebo naopak minimalisticky? Ať tak, či tak, nebo nějak mezi tím, pokud máte zájem o uspořádání svatebního obřadu v unitářském duchu, jste tady na správném místě! Vyplňte prosím následující dotazník:

 

 
Máme zájem o:
Plánujeme událost pro:
 
Jméno a příjmení 1:
Jméno a příjmení 2:
Email:
Telefon:

Pokud nevíte následující údaje přesně, vyplňte přibližné nebo intervaly:
Datum:
Hodina:
Místo:
 

KONTAKT

Rev. Dr. Petr Samojský

webové stránky

 

Manželský klub Sezdanka

webové stránky

 

Máte-li zájem o zasílání aktualit a svatebních perliček? Napište nám a budete dostávat občasné zprávy.

 

SVATEBNÍ INSPIRACE

Dobré inspirace není nikdy dost. Člověk s otevřeným srdcem, čistou duší a upřímným citem by chtěl prožít něco, co jeho život nějakým způsobem spojí s životní cestou druhého člověka, se kterým nachází radost, štěstí, porozumění a lásku. Ale nechce, aby to byla jen neosobní oficiální formalita. Tak hledá možnosti.

Dnes, v době historicky nebývalé dostupnosti informací, může každý po chvíli brouzdání internetem nalézt různé podněty a nápady, A může se také obrátit na experty v jakékoliv oblasti činností, které jsou tak či onak spojeny s organizací svatebního obřadu. Není ale někdy snadné se v tom vyznat, rozlišit to pravé, vhodné a technicky možné ve spoustě balastu.

Zde je pro vás nabídka velmi skromná, ale jsou to ověřené a vyzkoušené zdroje. Projděte a pročtěte si je, může to být solidní základ k hledání další inspirace.

 

CO SE DO KNIHY NEVEŠLO

Život jde dál, a tak když rukopis knihy odputoval do tiskárny, v šuplíku jednak zůstaly další příběhy a fotografie, které se tam nevešly, ale co víc! Další začaly přibývat. A tak ty nachází místo aspoň zde. Máte námět na další příběh, máte zajímavou fotografii ze svatby, příprav na ni nebo cokoliv v širším kontextu? Podělte se o ně!

BLOG

Život píše příběhy, říká se. Život sám je příběh, složený z mnoha kapitol velké knihy. Zde najdete příběhy, které život napsal v souvislosti se svatebními přípravami, svatebním obřadem anebo i v širších souvislostech. A vy, kdo svatební obřad máte před sebou, zde najdete další inspiraci, která se do knihy už nevešla... Stačí jen kliknout na obrázek.

 

FOTOGALERIE

V kapitole Věčnost nezvěčníš se píše o potřebě „zvěčňovat“ přítomné okamžiky života v různých souvislostech. V případě svatby si snad každý přeje uchovat jedinečnost okamžiku, zachytit to, co prožívá a co se kolem děje. Aby to zůstalo na památku. Aby si v klidu vychutnal situace, které mu v danou chvíli unikly. Aby se mohl ke svému velkému dni časem vracet a připomínat si ho. A může k tomu být mnoho dalších důvodů.
 

{co-se-neveslo-blog-text}

Svatební etiketa

Co se při svatbě má, a co nemá? Co se musí, a co naopak nesmí? Zvážíme-li množství rozličných regionálních, rodinných a osobních zvyků a očekávání a přičteme-li k tomu rozmanitost historických tradic, může někdo získat dojem, že se nesmí skoro nic, a někdo svobodomyslný zase snadno dojde k názoru, že svou svatbu může vlastně pojmout jakkoliv. Protože těžko lze najít „něco, co tu ještě nebylo“, a současně skoro všechno se může někomu zdát nevhodné, podivné či nepatřičné.

Dobré je začít u klasika české etikety:
Guth-Jarkovský, Jiří, Společenský katechismus: na veřejnosti, rodinné události, Praha: Československý spisovatel 1992.


Krátký film o etiketě při svatbě početnější, takzvané velké, parádní, tedy velkolepé -- Etiketa velké svatby.Krátký film o etiketě při svatbě malého formátu, pro úzký okruh zúčastněných -- Etiketa malé svatby.Trochu svatební historie

"Kdo se nepoučí z historie, je odsouzen ji opakovat", říká klasik. V tomto případě bychom to mohli říct jinak: "Kdo se nepoučí z historie, nemůže překročit hranice toho, co se považuje za standardní anebo dokonce jedině možné." A mohli bychom také dodat, že v naší vlastní historii máme bohatý zdroj inspirace, který můžeme využít, abychom svůj svatební obřad mohli mít jiný, osobitý. K tomu mohou být zkušenosti a zvyky našich předků v širokých souvislostech velmi podnětné!

 
Bologne, Jean-Claude, Svatby: Dějiny svatebních obřadů na Západě, Praha: Volvox Globator 1997.

Halířová, Martina, Oznamuje se láskám našim aneb Svatby a svatební zvyky v českých zemích v průběhu staletí, Pardubice: Východočeské muzeum v Pardubicích 2007.

Jančíková, Eva, Historie svateb od nejstarších dob po současnost. Praha: Epocha 2012.

Navrátilová, Alexandra, Namlouvání, láska a svatba v české lidové kultuře, Praha: Vyšehrad 2012.

Svatební obřad: současný stav a proměny, (Frolec, Václav, ed.), Brno: Blok 1983.

Svatební rituály u nás a ve světě, (Jiroušková, Jana, ed.), Praha: Lidové noviny 2012.

Zíbrt, Čeněk, Staročeská svatba: Národopisná scéna o 10 oddílech: Obrazy svatebních obyčejů, obřadů, písní, řikadel, hádanek, přípitků, řečí, kratochvílí při námluvách, při svatební veselosti a při čepení, na podkladě původního Vavákova rukopisu r. 1765, 1802. Praha: Nakladatelství Besedních pořadů 1930.

Slovanská svatba

„Chceme mít svatbu tradiční, a tak ji budeme mít v kostele.“ Ovšem naše tradice jsou mnohem starší, než kam sahá křesťanství, které se do našich zemí dostávalo teprve od konce 9. století. Když už kořeny, tak slovanské! Anebo případně obecně pohanské. Literatury je dostatek, ale inspirovat se lze i z jiných zdrojů, například od současných organizací, které se snaží o revitalizaci pozapomenuté slovanské kultury.


Fencl, Florian, Svatba v Lužici. Praha 1947.

Komorovský, Ján, Tradičná svadba u Slovanov. Bratislava 1976.

Jiří Svjatoslav Mačuda, Návrh slovanského svatebního obřadu, in: Beltainový věstník Mezinárodní pohanské federace č. 21, 2011.

Jiří Svjatoslav Mačuda, Svatba u Slovanů, nepublikovaná práce, zde k dispozici se svolením autora.

Niederle, Lubor, Život starých Slovanů I. Praha 1911.

Niederle, Lubor, Základy kulturních starožitností slovanských: Život starých Slovanů, Praha: Bursík a Kohout 1916.

Stránská, Drahomíra, Nové příspěvky o slovanských obyčejích z hlediska slovanských starožitností. In: Vznik a počátky Slovanů I. Praha 1956, s. 133–157.

Váňa, Zdeněk, Svět slovanských bohů a démonů. Praha 1990.

Zíbrt, Čeněk, Veselé chvíle v životě lidu českého. Praha 2006.
 

O smyslu svatby

Svatba je předělem, kterým se počíná manželský život. Chcete se hlouběji zamyslet nad významem manželství, a tak třeba získat podnětné myšlenky k rozvažování o své svatbě? Svatba může, a vlastně by měla vycházet z toho, jak chápete manželství a co od něho očekáváte. A její forma by od toho měla být odvozena!


Čapek, Norbert Fabián, Manželství, Praha: Unitaria 1927.

Fulghum, Robert, Od začátku do konce, Praha: Argo, 2010.

van Gennep, Charles-Arnold Kurr, Přechodové rituály, Praha: Lidové noviny 1997.

Graff E. J., What Is Marriage For? Boston: Beacon Press 2000.

Murphy, Robert F., Úvod do kulturní antropologie, Praha: Slon 2008.

Svatební příručka

Je mnoho manuálů, které popisují, jak svatbu zorganizovat. Při jejich využívání pak samozřejmě záleží především na formě, kterou chcete svému svatebnímu obřadu dát. V níže uvedeném seznamu naleznete zejména literaturu publikovanou v anglickém jazyce, protože to jsou knihy s osvědčenou hodnotou. Na internetu se pak dá samozřejmě najít bezpočet různých rad a podnětů, je však nutné poznamenat, že jejich využití je někdy takříkajíc na vlastní nebezpečí.


Arisian, Khoren, The New Wedding: Creating Your Own Marriage Ceremony, New York: Vintage Books 1974.

Fritts, Roger, For As Long As We Both Shall Live, New York: Avon Books 1993.

Fryčová, Markéta, Svatba, Pardubice: Bateau Lavoir 2014.

Glusker, David, a Misner, Peter, Words for Your Wedding, New York: Harper & Row 1986.

Homburg, Arthur, ed., A New Wedding Service for You: Nineteen Orders of Worship for the Prospective Bride and Groom, Lima: C.S.S. Publishing company 1985.

Handbook of Religious services of the UU Church of Larger Fellowship, Boston: CLF 1990.

Kingma, Daphne Rose, Weddings from the Heart: Contemporary and Traditional Ceremonies for an Unforgettable Wedding, New York: MJF Books 1995.

Kuttan, Karel V., Přání dívkám, milenkám a nevěstám, nápisů do památníku a přání k svatbě, Praha: Fr. Švejda, nedatováno.

Mairs, Nancy, Ordinary Time: Cycles in Marriage, Faith, and Renewal, Boston: Beacon Press 1995.

Outcalt, Todd, Before you say „I Do“, New York: A Perigee Book 1998.

Seaburg, Carl, Great Occasions: Readings for the Celebration of Birth, Coming-of-age, Marriage and Death. Boston: Skinner House Books 1998.

Searl, Edward, We Pledge Our Hearts: a Treasury of Poems, Quotations and Readings to Celebrate Love and Marriage, Boston: Skinner House 2006.

Silliman, Vincent B., ed., A Selection of Services for Special Occasions. Boston: UUMA 1981.

MANŽELSKÝ KLUB SEZDANKA

Sezdanka

Všichni jsme tak či onak dotčeni tím, čemu se říká manželství: jako manželé, jako rodiče, jako děti svých rodičů, jako lidé. Vyrůstali jsme v nějakém prostředí, které bylo vytvářeno vztahy, ať už jakékoliv kvality, a to nás tak či onak ovlivnilo. V průběhu našeho života my sami vytváříme vztahy, které mají vliv na druhé, kteří žijí v naší blízkosti.

Z toho důvodu vznikl klub Sezdanka. Jeho název je na první pohled limitující, ale to je opravdu jen na první pohled. Klub je určený komukoliv, kdo není lhostejný k vztahům, které ovlivnily jeho život, a vztahům, které sám vytváří.

Pokud hledáte podporu a inspiraci pro vztah manželský, partnerský, nebo i obecně lidský, přidejte se k nám. Sezdanka je zázemím pro ty, kdo jsou manželé, ale i pro ty, kdo o manželství uvažují, plánují svatbu, a nebo uvažují o svých vztazích. Tohle je asi to nejdůležitější: opravdu nemusíte být snoubenci, byť jste zde na internetových stránkách webu věnovanému svatbě jako takové. Sezdanka je společenství lidí, kteří prostě žijí ve vztahu k někomu druhému, koho mají rádi a kdo má rád je. Svým způsobem tohle je případ každého člověka. A proto je Sezdanka otevřená naprosto komukoliv!

V našem klubu najdete jak společenské a kulturní programy, tak i inspiraci pro život sdílený s těmi, které máte rádi.

www.sezdanka.cz